Wednesday, July 5, 2017

नव्याने जुळलेल्या...अन क्षणातच मुरझलेल्या'

ह्या नात्यांची फार गंमत वाटते मला ....'नव्याने जुळलेल्या...अन क्षणातच मुरझलेल्या'
म्हणजे अनोळखी असतो तेंव्हा ओळखी साठी धडपडत राहतो आपण...
नवा चेहरा , नवं नाव...नवी ओळख ,नवं मन ..नवा स्वभाव , नवे बोल .... ,
सगळं..उत्साहपूर्ण.., मैत्रीपूर्ण अगदी....


एकमेकांना जाणून घेत घेत .. आपण एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ ओढले जातो काय .
रोज काही ना काही... नवं नवीन विषय घेऊन , त्यावर बोलणं होत काय..


अधून मधून थट्टा मस्करी , कधीतरी भेटणं....कुठशी एकत्रित क्षण घालवणं ...आठवणी गुंफत जाणं आणि अस करता करता ..
कालांतराने ..म्हणजे जास्त नाही काही ..महिन्यातच , किंव्हा वर्षभरातच ... बोलता बोलता . त्या उत्साहाला , आपण विरजण घालतो काय...सगळं अगदी सुफर फास्ट ..नॉन स्टॉप ?
तीन तसाच्या चित्रपटासारखं ..सुरवात आणि दि एन्ड हि...,


नातं जुळलं कधी आणि प्रवाहात वाहून गेलं कधी ह्याचा थांगपत्ताच लागत नाही .
सर्व घडामोडी कश्या पटकन घडून जातात. आणि एकाकी शिथिल होतं जातात.
अश्यावेळी स्वतःकडेच पाहून हसू येतं. मन पुटपुटतं काहीसं स्वतःशीच .. म्हणतं.


काही नाती हि अशीच असतात . 'नावीन्याला' हपापलेली. नावीन्य असेपर्यंत नात्यात 'जीव'.
ते संपलं कि नातं हि कोमजल्या फुलाप्रमाणे मान टाकून देत ...पुढे होतं .
- संकेत

No comments:

Post a Comment

येथे आपल्या बहुमुल्य प्रतिक्रिया द्या .