प्रकाशित काही लेख

         
                                                                  ईशान्य भारतातील विषयांना वाहिलेले ..मराठीतील एकमेव मराठी मासिक ..
                                    अन त्यातील  हा माझा लेख .                                    ईशान्य भारतातील विषयांना वाहिलेले ..मराठीतील एकमेव मराठी मासिक ..
                                    अन त्यातील  हा माझा लेख.... 

                                    ईशान्य भारतातील विषयांना वाहिलेले ..मराठीतील एकमेव मराठी मासिक ..
                                    अन त्यातील  हा माझा लेख...

                              ईशान्य भारतातील विषयांना वाहिलेले ..मराठीतील एकमेव मराठी मासिक ..
                                    अन त्यातील  हा माझा आठवा लेख .........                               
  
                                 'ईशान्य वार्ता' मासिकातला जून मधला हा माझा लेख ..


                                         'ईशान्य वार्ता' ह्या मासिकातील हा माझा पाचवा लेख ..


                                   
आजच्या ( २६.०४.२०१५ ) मी मराठी लाईव्ह  ..ह्या वर्तमान पत्रात  प्रकाशित झालेला  माझा लेख                                                  ईशान्य वार्ता मासिकातील लेख ..एप्रिल   २०१५


                                               ईशान्य वार्ता मासिकातील लेख ..मार्च  २०१५


                                               
                                                 ईशान्य वार्ता मासिकातील लेख ..जानेवारी २०१५


ई- मासिक , सह्याद्री - कणा महाराष्ट्राचा  पाणिनी मासिकातील लेख..जुलै २०१४


पाणिनी मासिकातील माझी कविता :- सह्याद्री 7 comments:

येथे आपल्या बहुमुल्य प्रतिक्रिया द्या .