Wednesday, May 17, 2017

आत्महत्या - एक गंभीर प्रश्न

आपलेपणचा 'एक हळवा कोपरा' वा 'आधार' नेहमीच आपल्या लोकांच्या सोबत असू द्या. 
कुठीलीही टोकाची परिस्थिती जरी ओढवली तरी त्यातून बाहेर पडण्याचं तेच एक मोठं मानसिक बळ असतं. तीच एक मोठी ताकद असते. 
जी उभी करते आपल्याला पुन्हा नव्याने , जगण्याचं नवं बळ , नवा श्वास  देऊन ....

दिवसेंदिवस ..ऐकू येणाऱ्या ह्या आत्महत्या. ...मनाशी रूतलेलं मानसिक दडपण.. 
हे कुठेशी आता थांबायला हवं. हो ना ?  

मग  एकमेकांना आधार द्या . मग तो मानसिक असेल. आर्थिक असेल.....
आपलेपणाचं पाठबळ सोबत असायला हवं. इतकंच . 
- संकेत    


Monday, May 8, 2017

एक पाऊल स्वछतेकडॆ ...

तो आला, त्याने इकडं तिकडं हळूच वळून पाहिलं आणि नजरेनंच काय ती जागा हेरली. हाती असलेला कागदी तुकडा, त्यात असलेला कुठलासा स्वादिष्ट पदार्थ... स्वतः सोबत सांभाळत, मी होतो त्या ठिकाणी तो येऊन बसला.
मी खिडकीशी मंदावलेली हवा घेत होतो. शरीर घामानं आधीच डबडबलेलं. वैताग सुटलेला.
बस, अजून हि जागची जागीच होती. वेळ टळून जाता हि ...ती जागची काही हलत न्हवती.
.., चिडचिड वैताग..मन गर्मीत वाहत होतं.
प्रवासी संख्या.. संख्याने वाढत होती.
आधीच येऊन स्वार झालेले ( प्रवाशी ) निथळत्या घामानं हैराण होतं, कंडक्टर ला शिव्या घालत होते तर काही आपणहुन कंडक्टरची जबाबदारी स्वतःवर ओढावून घेत, गुर्मीत अगदी घंटेची ओढाताण करत होते. 
बस् मध्ये वाहक चालक कुणाचाच पत्ता न्हवता. प्रवाशांनी मात्र ती आता खचाखच्च भरली होती.
माझ्या बाजूला बसलेला सुटा बुटातला, वीस बावीस वर्षाचा तो तरुण मात्र , कागदाच्या पत्रावळ्यात आणलेला पदार्थ , खाण्यात अगदी मश्गुल झाला होता. कोण आपल्या कडे पाहतयं, पाहत नाही. ह्या कडं त्याचं अजिबात लक्ष न्हवतं.
बहुदा ,त्याला कडकडूनच भूख लागली असावी.
तो खाण्यात दंग झालेला. ओळखीचा तो खमंग मात्र दाट धुक्यावानी मनभर साचला जात होता. थरावर थर साचत होते, खंमंग पणाचे,..
बहुतेक ती दाबेलीच असावी. मी आपला एक कयास बांधला, खाताना असं कुणाकडे वळून बघू नये, ते आपल्याला शोभा देत नाही. 
असं मी स्वतःला स्वतःच बजावत होतो, ण अधून मधून डोकावतच होतो.
त्यास कारण हि होतं.
तो हाती असलेला कागदी तुकडा , त्यातला तो पदार्थ , खाऊन झाल्यावर नक्की तो त्याचं काय करणार, खिडकीबाहेर फेकणार, कि स्वतःकडे ठेवणार , योग्य त्या ठिकाणी टाकत.? ह्याकडे सारं लक्ष लागलं होतं. 
प्रवाचनासाठी म्हणा ,मी तसा तयारच होतो. स्वतःच पुढाकार घेतल्याशिवाय पाऊल पुढे काय पडणार नाही.हि ओळ मनाला उसावत होती. क्षणांचा काय तो हुकूम,
बस्स , त्याने तो कागदी बोळा बाहेर टाकला , किव्हा तो टाकण्याच्या आत,  आपलं आपण सुरु व्हायचं.
समजेल अश्या शब्दात स्वच्छतेचे धडे द्यायचे असं   मनाशी आज ठरलेलच.

लक्ष अधून मधून त्याकडे वळत होतं.
बस्स एव्हाना सुरु हि झालेली.
वाऱ्याच्या थोपावणाऱ्या गारव्यांनं मन सुखावलं जात होतं. हेलकावे देत , बस चा स्वर हि उंचावला जात होता. खडखडणारं ते रडगाणं सुरु झालेलं. 
अमुक ठिकान्याहून तमुक ठिकाण्या पर्यंतचा प्रवास सुरु झालेला ..
बहुतेक मंडळी हि मोबाईल मध्ये तोंड खुपसून आप आपला वेळ पुढे नेत होती.
काही आपल्याच विचारत नशाधुंद होऊन तोल सावरून उभी राहिलेली.
मी मात्र अजूनही त्या क्षणाच्या प्रतीक्षेत होतो.
पाहता पाहता ,तेवढ्यात त्याने शेवटचा घास एकदाचा तोंडी घेतलाच ....
आणि..आता , ? पुढे काय ? 
मी टकमकतेने पाहू लागलो.
त्याने एखाद टॉवेल जसा घडी घालून व्यवस्थित नीटनेटका ठेवावा , तसा तो कागद हि व्यवस्थित घडी घालूंन , आपल्या शर्टाच्या खिशात अलगद ठेऊन दिला. 
पाहून मी क्षणभर अवाक..
शिस्त लागलेलं कार्ट दिसतंय म्हणून मनभर आनंद संचारला.
म्हटलं चांगलं आहे, स्वतःला अशी शिस्त लावून आहे ते,
नाहीतर खायचं, प्यायचं ण , 'आपलं काय जातंय' ह्या अविर्भावात, कुठे हि हवं तसं, भिरकावून द्यायचं हे आपल्या लोकांच ठरलेलचं, मग ते करकरीत टापटीप पेहराव केलेले, शूट बुटातले उच्च शिक्षित , पदवी घेतलेले महाभाग असो, वा गल्ली बोलीतले..इतर कुणी..
तो अशातला न्हवता.....

रोज रस्त्यावरून जाता येता कागदी बोळे , बॉट्लस ,  इतरत्र फेकून देणाऱ्यांची अन कुठेहि पिचकारून थुकणाऱ्यांची खरंच कीव येते. 
घरात स्वछता जशी तुम्ही बाळगून असता तसे सार्वजनिक ठिकाण  वागायला काय हरकत आहे.
आपल्यालाच ते चांगलं नाही का  ?
पण नाही, आम्हाला घाण करायची सवयच लागले नाही का ? आम्ही सुधारण्यापैकी  नाही . 
सार्वजनिक ठिकाणी एखाद बस स्टॅण्डवर , रेल्वे प्लॅटफॉर्म वर,  तोंडातली घाण थुकंन , अन आपल्याकडचा केरकचरा कसाही कुठे हि लोटून देणं हे  चांगळूपणाचंच  लक्षण , नाही का ?

सुधरा..सुधरा....
तुम्ही सुधरा , जग सुधरेल ..
एक पाऊल स्वछतेकडॆ ...
- संकेत पाटेकर


Saturday, April 22, 2017

नवं नातं नवं प्रेम ..

प्रेमात पडणं वगैरे सोपं असतं ...रे ! 
एकमेकांना पाहिलं  आणि एकमेकांच्या विचार धारा काहीश्या जुळून आल्या कि आपण आपणहून असे,
एकमेकांच्या जवळ येतो. वा येत जातो. म्हणायला  मनातली हि ओढ आणि  नजर त्या व्यक्तीकडे आपल्याला नकळत ओढवून नेते. ते हि वारंवार  ..क्षणासेकंदाला अगदी,  हा देहभान सारा विसरून लावत.
आणि तुला सांगू इथेच खरं तर ‘प्रेमाज बीज’ आपल्या अंतरी हळूच ‘अंकुरलं’ जातं. 
दोघांच्या मनातला ‘मनमोकळा संवाद आणि सहवास’  हे सगळं घडवून आणतं. आपल्या  नकळत,
नवं कोवळं नातं हृदयाशी रूजवतं.  आनंदाच्या मोकळ्या आभाळी छायेत
स्वच्छंदी फिरक्या घेत. दौडत. पळत. स्वप्न पाहत .
इथपर्यंतचा हा एकूण प्रवास म्हणजे 'प्रेमात पडणं' असं मला म्हणायचंय. 
काय सांगायचं ते कळतंय ना तुला  ?
‘’प्रेमाची खरी कसोटी अगं.. ह्या पुढे सुरु होते.  नातं जुळल्यापासून ते फुलण्यापर्यंत आणि फुलण्यापासून आपलं अस्तित्व मागे ठेवून जाण्यापर्यंत . कळतंय ना ?’’

प्रेमात पडणं म्हणजे  प्रेम नाही. ती एक सुरवात असते. जस्ट एक सुरवात.
बीज मातीशी  नीटस रोवल्यानंतर,  त्याची जी पुढची पायपीट आहे ना ,आकाशी उंचच उंच झेप
घेण्याची...तो एकूण प्रवास आणि पुढचे अनंत काळ (मातीशी विलीन होई पर्यंत ) परिस्थितीशी स्वतःला झुंजावत ठेवून ,  आनंदाचे क्षण मोहरत नेण्यापर्यंतचा हा एकूण प्रवास  वा काळ म्हणजे 'प्रेम'
लक्षात येतंयं ना..?

माझं  तुला हेच सांगणं आहे. कि नुसतं ‘प्रेमात पडणं' नको. आणि फसणं  नको.
आपण सुरवात करतोय. ते शेवटच्या श्वासाअखेर सोबत राहील,  ह्या विश्वासानं ..अन हा विश्वास आणि त्यातला ‘आपलेपण’ कायम   राहावा , ह्यासाठी आपण दोघांनी तसं प्रयत्नशील राहायला  हवं. प्रत्येक पाऊलवाटेवर ...पाऊला पाऊलावर ...

दिलेल्या त्या  उदाहरणावरून मला हेच काय ते  सांगायचं आहे.
ते 'उंचावलेलं अन बहरलेलं झाड' म्हणजे आपलेपणाने बांधलं गेलेलं 'नातं' अन  त्या नात्यातल्या नितळ प्रेमाचं  प्रतीक ...
 
प्रेम अगं  हे .. असं  हसरं , मोकळं आणि  नितळ हवं. विश्वासानं बांधलेलं. सांभाळून घेतलेलं.   

आयुष्याची हि पायवाट,  आपण दोघांनी मिळून आता सुरु करणारच  आहोत तर ,
एकत्रित चालण्याची शपथ घेतल्यावर ,  कुठल्याहि  गोष्टीचा वा परिस्थितीचा  तोल बिघडल्यावर  .. आपण तिथे एकमेकांना एकमेकांसाठी  उपलब्ध व्हायला  हवं .  कुठलाही गैरसमजूतीचा धागा न ओढता न  ताणता.... आपलेपणानं... एकमेकांचं मन जिकून आणि प्रेमाचा ओलावा कायम राखत...

कळतंय ना ?
तशी तू समजूददारच आहेस म्हणा ....पण तरीही ...

असंच लिहता लिहता..
- संकेत पाटेकर
२२.०४.२०१७ 

sanketpatekar2009@gamil.com

Monday, April 10, 2017

क्षणाचे सांगाती..

कुठलेही भाव न दर्शवता, सतत दृष्टी समोर येणारी वा घडणारी एखाद गोष्ट, सातत्याने टाळत राहणं वा इग्नोर करत राहणं, ह्या साठी खूप मोठं असं मानसिक 'बळ' लागतं रे.., आणि ते तुझ्याकडे भरपूर प्रमाणात आहे. हो  ना ?
किती सहजतेने अगदी जमवून घेतेस तू सगळं,
जे मला अद्याप हि जमलेलं नाही वा जमणार नाही. कसं जमतं तुला रे , हे सगळं ?सांग ना ?
ह्यालाच मी प्रेम म्हणू का ? तुझं माझ्यावरचं , निस्सीम नितळ ? कि प्रेमातली आहुती ? नातं हळुवार उमळताना,  त्यातलं जीव   काढून घेण्याचा वा स्वतःहून देण्याच्या  ह्या  अवस्थेला  नाहीतरी काय बोलावं,  बोल ना..?
तो भरभरून लिहत होता . कित्येक दिवस मनात उसळलेल्या आपल्या भावनांना कागदवर उलगद उमटवून देतं.  आज तिच्यापुढे  हे सगळं  मांडायचं होतं. पत्राद्वारे ...तो लिहत होता .

कुणावर प्रेम करणं हे  पाप  तर नाही ना  रे  ?
नकळत घडणारी सहज अशी हि क्रिया आहे.  आणि अश्या सह्जतेतूनच तुझं- माझं , आपलं नातं जोडलं गेलेलं , न्हाई का ? पण त्याला असं एकाकी वेगळं वळण लागेल.  हे ध्यानी मनी हि न्हवतं.

म्हणतात आयुष्यभर कोण सोबत राहील वा नाही ते आपलं स्वभाव ठरवतं असतं. म्हणायला काही अंशी ठीक आहे हे ,
पण सगळ्याच गोष्टी  आपल्या हाती नसतात रे , हे कळून चुकलंय आता . कर्ता करविता कुणी और असतो.  आपण केवळ क्षणाचे सांगाती.  फक्त चालायचे . मार्ग कोणता तो,  तो ठरवणार .
पण त्या अनामिक मार्गावर जुळलेल्या क्षणिक भेटी गाठी  अन ते  क्षण  आपण केवळ आपल्या स्मृतीत गुंडाळून ठेवू शकतो. इतकंच. 
आणि हाच एक पर्याय उरलाय मला वाटतं माझ्याकडे. अन त्यालाच धरून मला जगायचं आहे .

आयुष्यात एकदाच आणि पहिल्यांदाच कुणावर प्रेम केलं रे मी ,  स्वतःला झोकावून देतं. आणि त्याला असं वळण लागलं बघ ..
तुझं हे  टाळाटाळ करणं ,  ना बोलणं ,   दूर जाणं.,  सगळं समजतंय मला . पण सोसवत नाही . इतकंच .
त्या वेदना अपार आहेत. आणि काळच त्यावर औषध ठरेल. 
तुझाच ...
- मनातलं काही ..
सहज लिहता लिहता ..

 संकेत पाटेकर
११.०४.२०१७ 

Thursday, April 6, 2017

मनाच्या भाव 'अवस्था'

ऐ , तू सिरीयस आहेस  का ?
मग थांब तिथे...आलो मी..
मला तुझ्या समोर हे ऐकायचं आहे.  प्रत्यक्ष ..
Then  .. Step away ..

घाटकोपर ला मेट्रोच्या रांगेत उभे असता.  माझ्याच मागे उभ्या असलेल्या,   साधारण  चाळीसच्या आसपास असलेल्या... त्या व्यक्तीच हे वाक्य  , कानी भरभर आदळू लागलं. 

‘मला हि त्रास होतोयं , समजलं  …’
सैरभैर  अवस्थेतील , रागारागाने फणफणत  , फोन वरून सुरु असलेलं,  त्यांचं हे असं  संभाषण..सरळ सरळ कानी येत होतं.
त्याने मनाच्या  विचारांची घडी एकाकी बिघडत गेली. मी आपल्याच विचारात असा मशगुल होतो गेलो.

‘एकमेकांच्या सहवासात इतकी वर्ष घालावल्यांनंतर  हि,   वयाच्या ह्या स्टेज ला  , नात्यात अशी दुंभगता  यावी ? नात्यातली विश्वनीय फळी तुटावी .  ह्यानेच मन  काहीसं प्रश्नार्थी होऊन गेलं . ‘
वाढत्या वयो- मानानुसार आणि मिळालेल्या अनुभवानुसार,  आपली बौद्धिक जाण व समज अधिकाधिक दृढ  होतं जाते. असं काहीसं मी आजवर मानत आलो होतो  ... पण आता ..

तितक्याच , मेट्रो आल्याची चाहूल  झाली .  त्या  तंद्रीतून मी बाहेर पडलो.  
घाटकोपर ते चकाला असा पुढचा  प्रवास सुरु  झाला. 
गर्दीने भरलेली मेट्रो आपल्या लयीत सुरु झाली.  आणि  नव्यानं , नवी काही वाक्य अलगद  कानी झेपावली  . ह्यावेळेस  लाडीगोडीनं  भरलेला असा  प्रेमळ संवाद खिदळून  हसत होता. 
त्याने मन हळूवार मोहरत गेलं.  किंचित आधी ऐकू आलेले ते बोल , तो नात्यातला राग... आता धूसर होत जाऊन , प्रेमाने बाजी मारली होती .
क्षणातच सगळं बदललेलं.  भाव बदलले. जागा बदलेली आणि ती व्यक्ती हि बदलेली . 
मी पुन्हा आपल्याच विचारात असा  गर्क झालो.

मनाच्या ह्या सगळ्या भाव 'अवस्था'  आहेत .
त्या त्या  क्षणा- नुसार  किंव्हा घटना-क्रमानुसार , आपल्यातल्या सुप्त जाणिवांना 
वास्तव्याचा स्पर्श देतं  . आपल्यातला 'माणूस' आणि 'माणूसपण' दाखवून देणारया 'अवस्था' 

- संकेत पाटेकर
०६.०४.२०१७Friday, March 17, 2017

'मोकळा श्वास...'

सर सर बरसणाऱ्या व्हाट्स अँप  वरील चॅट नोटिफिकेशन्सने  त्याच्या  मनातली तळमळ अधिक  वाढू लागली.  अन  अढळ आत्मीयतेने  एक एक प्रोफाइल पाहत , तो तिचा शोध घेऊ  लागला. 
तिचं नाव  त्यामध्ये कुठे दिसतंय का ? 
होळीच्या निमित्त  एखाद मेसेज तरी , तिच्याकडून   ? किंव्हा इतर काही,  तेवढंच ह्या मनाला आधार  वा दिलासा....
एवढी तरी माफक अपेक्षा धरून असतोच ना आपण , आपल्या म्हणून मानलेल्या वा सर्वस्व वाहिलेल्या आपल्या माणसांकडून , हे ना ?  त्याने स्वतःलाच स्वतःच्या प्रश्नावलीत  पुन्हा कैद केलं.
तीन दिवसानंतर कुठे आज  त्याने व्हाट्सअँप सुरु केलं होतं. म्हणावं तर रि- इन्स्टॉल केलं होतं.   अन ह्या तीन दिवसात होळी - धुळवड  च्या शुभेच्छांचा एव्हाना वर्षाव झाला होता.
त्यातून  त्याची नजर सर्वत्र भिरभिरत होती. अधीरतेने , आलेल्या त्या असंख्य शुभेच्छांच्या भाव वाटेतून , त्या ठरविक भावसंगीतच्या सुरावटीत....तो  हृदयी ठोका  शोधत ..त्याचा मागोवा घेत  …

शोध अजूनही सुरु आहे …
तुझ्या माझ्या त्या वाटेवरचा
तुझ्या हृदयातल्या होकाराचा
माझ्या स्वप्नातल्या जाणिवेचा

असं म्हणतात प्रेम हे माणसाला आंधळ करतं.
म्हणजे त्या व्यक्ती शिवाय आपल्याला दुसरं तिसरं काही दिसत नाही. सुचत नाही. 
सदा तो चेहरा, त्यावरचे हास्य मधाळ बोल ,  अश्या कितीतरी क्षणांचे भावगंधीत  लघुपट  नजरेसमोर उभं राहतं.  अगदी क्षणा क्षणाला…
मनातली  हि ओढ हि  वादळवाटेसारखी  सतत त्याच व्यक्तीच्या दिशेने फिरकू लागते. 
त्या व्यक्तीच्या काळजीत आपलं मन  वाहू लागतं.  तिच्याशी बोलण्यासाठी ,  भेटण्यासाठी ते सतत आतुरलं जातं.  हि ओढ, कधी न संपणारी असते. 
तो हि असाच भावव्याकुळ झाला होता. अधीर झाला होता.
आला असेल का तिचा एखाद मेसेज तरी ? असेल का शिल्लक …आपल्याविषयी अजूनही आपुलकी ? प्रेम ?ती  जाणीव  ?  
वर खाली नजर फ़िरवत , त्याने व्हाट्स अँप  वरील तिच्या प्रोफाइल वर क्लीक केलं . अन   क्षणभर त्यात डोकावून तो मिश्कीलपने  हसू लागला.  
नवं असं काही न्हवतंच.  एक ओळ हि नाही .
जुनंच जैसे थे सगळं , दिनांक २३ जानेवारी...
वादविवादाने मावळलेला तो क्षण,  तो  संवाद , ती शेवटची ओळ...
तो  पुन्हा ते सगळं भरभर वाचू लागला.   अन त्या एका वाक्यातील त्या शब्दावर  येऊन थांबला...
‘मोकळा श्वास...’
क्रमश :-
 - संकेत पाटेकर
१७.०३.२०१७


  

Monday, February 27, 2017

कॅमेराच्या नजरेतून , हृदयातले भावबंध

कॅमेराच्या नजरेतून , हृदयातले भावबंध..   

    प्रति - १ 
   अबोली असूनही किती बोलकी आहे हि ...

प्रति - २ 
ह्या कोवळ्या उन्हावाणी कुणीतरी असावं, हळूच आपल्यात सामावणारं अन आपलेच छुपे भावरंग नव्याने उजळवून देणारं...
 

प्रति - ३ 
कधी कधी वाटतं ह्या बहरलेल्या , कधी निष्पर्ण झालेल्या , स्वतःतलं सर्वस्व वाहून देणाऱ्या , केवळ देणं जाणणाऱ्या , ह्या झाडांसारखं, आपल्याला हि निःस्वार्थाने जगता येईल का ? क्षणा क्षणातले एक एक घाव जिरवून , ते हळूच थोपवून , आनंदाचे तुषार फुलवणं, खरंच जमेल का ? 
ते हि दुसऱ्यांच्या चेहऱ्याशी , अंतरात्म्याशी ..स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव हि न होंऊ देता. सर्वस्वाचं दान करत ?
उत्तर येतं नाहीच . नाही जगता येणार , कारण स्वार्थाचा इवलासा का होईना अंश आपल्यात कुठे कुठे दडलेला असतोच नाही का ? तो उफाळून वर येतोच, त्याला हवं तेंव्हा , हवं त्या वेळी . 
हो ना ?
वाटतं तितकं सहज सोपं नाही रे हे, जखमांचे गहिरे घाव झेलुन हसऱ्या आनंदी क्षणाचे , मुक्त वाटप करणं आणि क्षण क्षण जगणं. संयमाची कठोर परीक्षा असते ती, तेवढी आपली क्षमता नाही . पण प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. त्या लेव्हल पर्यंत नाही . पण निदान , काही क्षण..स्वतःचा अहंकार बाजूला सारून , दुसऱ्याचं आनंद होता येईलच ना ....
मला तो आनंद होऊन जगायचं आहे . बस्स ...
- संकेत १०.०२.२०१७
प्रति - ४  
हसता स्वतःशीच ऐसा , मी भावबंध जागतो ..
जागतो मनातल्या त्या संवेदना मी जागतो ...
- संकेत ०७.०२.२०१७

प्रति - ५ 
पानातही फुलते नक्षी सौन्दर्याची.... 
जशी हृदयातं आर्त प्रेमाची ...
- संकेत


प्रति - ६  
एकटा मी ..एकटा हा  असा ...
प्रति - ७

सांजसंध्या उमलते तेंव्हा...

प्रति - ८
दिवस ढळूनी जातो 
हाती 'बाकी' ठेवूनं काही... 
उद्या पुन्हा उजळीतो नव्याने 
नवं 'अधिक' घेऊनं काही ..
- संकेत 

प्रति - ९

आयुष्य वेचताना ...  
प्रति - १०

क्षितिज भरारी..


प्रति - ११ 

सौन्दर्य तेज..
प्रति - १२

काय बघतोयस असा ? असं तर नसेल ना सांगायचं ?प्रति - १३
मी लिहावं तुने ते वाचावं
शब्द मोत्यानं आभाळ हि हसावं
- संकेतSunday, February 26, 2017

आयुष्य वेचताना ....

रोजच्या ह्या आयुष्यात खूप साऱ्या घटना घडतात. ज्याचा परिणाम आपल्या तना -मनाशी  कळत नकळतपणे होत राहतो. वा असतो. त्यातूनच आपण घडतो.  शिकतो . सावरतो . अन जगण्याला एक नवा बळ देतो. नव्या उत्साहित ध्येयनजरेने ...
अश्याच काही गोष्टी .... अनुभवलेलं काही क्षण , चारोळ्या किंव्हा शब्दरूपात तुमच्या समोर मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न ...दृश्य स्वरूपात ...


आयुष्य वेचताना ....भाग- १ 
क्लीक करा  : 
आपल्या प्रतिक्रिया बहुमूल्य आहेत. 

https://www.youtube.com/watch?v=i9ZAkPKAu-k

Wednesday, February 22, 2017

विरह- ओळी

मनातील विविध अश्या  भावरंगाचे दर्शन आपल्याला प्रेमातून अनुभवायला  मिळत असतं.
त्यातलंच हे एक.... 
विरह - ओळी .
एखाद्या  व्यक्तीच्या प्रेमात पडल्यापासून ते दूर होत जातानाचे ते क्षण ,  ती भावना ... शब्दातून व्यक्त होते तेंव्हा....

नजरेतले भाव नको दाखवू तू ऐसे
काळजाला इथे तडा जात आहे ..

- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नजरेत ठेवूनि मी तुला
हृदय माझे मी सांभाळितो ...

- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
वाटे,...
एक प्रेम पत्र लिहावं आपण , द्यावं तिला ते धीर करुनि , 
घ्यावं तिने हि न संकोचता , वाचावे ते जीव लावूनी ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************

हृदयातील जाणिवेला जरा जागं करुनि घेऊ तू ..
गुलाबाच्या संगतीनं..सखे , होकार हळूच दे तू ...
- संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
मी प्रेम केलं वा केलं नाही
तुला ते कळलं कि कळलं नाही ?
जमलंच तर जमेल अन नाही
जुळलं तर जुळेल हि अन नाही
प्रश्न हा नाही तो हि नाही 
ह्या वेळेला फार अगं घाई
सांग ना,
हो असेल तर हो नाही तर नाही.. 

सांगतेस ना ?
हा.. हा..हो..हो

ऐक, ऐकतोयसं ना, 
हा हा, काय काय, बोल बोल
काय...?
काय म्हणालीस ..
ओह्ह अच्छा, बरं ,ठिकाय..ग्रेट
कळलं , कळलं मला ..
मन उघड केलेस म्हणा..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आभाळी मेघ दाटून येताच , गडगडून , पाऊस जसा बरसतो ना , तसंच ह्या शब्दांचं झालं आहे बघ.. 
आधी 'मन' भरून येतं. छुप्या भावनांना हळुवार गोंजारत आणि मग शब्द अलवार बरसतात. 
 इथल्याच काळजा काळजावर .... मनमोकळेपणानं. कधी स्वर - आनंदाची अत्तरीय कूप उधळत 
आणि कधी दुखिव मद्याच्या प्याला रिता करत ... 
 - संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला कळणार नाही 'घाव' हृदयातले माझ्या 
'भाव' इतुके प्रेमातले नितळ सरळ आहे...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
घाव हृदयाचे मी हृदयाशीच साकाळतो 
जखम ओलीच तरी प्रेमाखातरं सावरतो ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती रे त्याग करावा आसवांनी आसवांचा 
किती भराव्या ह्या जखमा हृदयानी हृदयाच्या.. 
- संकेत
********************************************************************
*********************************************************************
दूर गेल्या वाटेसारखं ,शून्यात जेंव्हा उरेन मी ..
सखे तुझ्या नजरेतला ध्रुवतारा  होईन मी..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तू भावनांना उघड कर..
मी जाणिवांना कवेत घेईन....
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती बरं वाट पाहावी 
आता तरी येशील का ? 
क्षणांचे तोडुनी बंधन 
सांग माझी होशील का ? 
- संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
इतकंही दूर राहू नये माणसाने, कि एकमेकांपासून दूर राहण्याची सवयच जडून जाईल......
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या आसवांची मी केली तारीफ होती
तू बंद हृदयास माझ्या ओलीस नेले...
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला नाही ,पण मला वेदना होतात ना...
घाव हृदयाला बसता, आसवं निघतात ना...
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अर्धवट तुटल्या स्वप्नांना कवेत घेत...
तो अजूनही तिथे उभा...
********************************************************************
********************************************************************
मी जूनेच गीत गात जातो..
ती साद नव्याने घालत येते.
मी आठवणींचा पाढा पूजता..
ती दव बिंदूंनी शहारत येते...
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रत्यक्षात तर नाही निदान स्वप्नात कुणी येऊन जातं.
भास आभासा पलीकडे सुखात्मक क्षण देऊन जातं.
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या आठवणींचा पाऊस पडतोय बघ...; 
ये जरा अलगद दोन पाऊलं चालत ..
जरा खिडकी बाहेर डोकवून बघ..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सगळ्यात असह्य (सयंमात न बसणारी )गोष्ट कुठली असेल तर ती एखाद गोष्टीची 'वाट' पाहनं हे होय . 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या विरहात देखील किती सौख्य आहे सखे......
बघ , हसतोय मी वेड्यासारखा , एकटाच इथे ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
जरा नजरेसपासून कुणी दूर झालं कि ह्या मनाची अवस्थाच खूप वाईट होते.
********************************************************************
********************************************************************
स्वतःला सावरनं खरंच खूप कठीण जातं.. 
जेंव्हा आपलंच कुणी आपल्यापासून दूर होतं.
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तिच्यावाचून त्याला दूर जाता येत नाही.. 
तिला त्याच्या मनाची वेदनाच कळत नाही...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तिने अबोल्यातुनी शब्द साधिले 
मी समजायचे ते समजुनी गेलो...
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
जाणिवाच जिथे माघार घेऊ लागल्या ..
प्रश्न 'अस्मितेचा' सांग ना , उरतो कुठे ?
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एकतर्फी प्रेमाची गोडीच अहो निराळी असते, 
क्षण क्षण जगण्याला हि इथे हास्य वेदनेची किनार असते.
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
थोडं त्रास द्यावं म्हणतो तुला,
अन माझ्याचं मनाचं भांडण पुन्हा...
 ~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
'प्रतिक्षेचा' क्षण हा नेहमीच फार मोठा असतो. कधी 'गर्द' आठवणीत आपल्याला अलगद ढकलून लावतो , तर कधी उगाच हसवतो, डीवचतो अन आशेनं धीर देतो....
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
वाट पाहता तुझी रे, दिस आलं मावळतं 
पक्षी पांघरांचा थवा ,जाई हळू घरट्यातं..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आयुष्यात पहिल्यांदाच त्यानं कुणावर प्रेम केलं. भरभरून अगदी , पूर्ण समर्पणासह, स्वप्नांशी हातजुळवणी करत, पण तेच प्रेम...त्याला मिळविता आलं नाही. हीच एक शोकांतिका त्याची ...

तो आजही तिच्या आठवणीसह झुरतोय,
तो आजही तिच्या शोधार्थ फिरतोय...
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमाच्या प्रवाहात मी वाहत गेलो... 
जन्म नव्यानेच माझा पाहत आलो...
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आपल्या आयुष्यात अशी एखाद व्यक्ती असते वा येते..., जिच्या नुसत्या चाहुलीने, तिच्या नुसत्या आठवणीने, तिच्या केवळ नावाने, तिच्या नुसत्या एका शब्दाने , तनं मन अगदी व्हायब्रेट होऊन जातं. प्रेम भावनेनं शहारुन येतं.

म्हणावं तर जिव्हाळ्याचं नातं असतं ते.
भलेही त्यात मैलोच अंतर असो...
********************************************************************
********************************************************************
आज भरभरून लिहणार आहे मी..
आज मलाच उलगडाणार आहे मी..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आज पाऊस आहे उद्या तो नसेल 
बघ त्यासारखा मी हि नसेन ......
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कळलेचं नाही बघ..
कधी आलीस ,निघून गेलीस तू...
कळले इतकेचं ते..
श्वास रोखुनी गेलीस तू...
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मला हि आवडेल असं एकांतात बसायला ...
नसलं कुणी जवळ तरीही मनातून हसायला ...  
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
असेंन तुझ्या हृदयी सदा बंदिवानं..
जसे मोगरयास सुगंधी वरदानं.. 
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भीती नाही मज त्या मृत्यूची..
भीती मागल्या हृदयी अश्रूंची... 
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती गोड गुलाबी क्षण होते ..
किती हसरे तुझे मन होते...
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तू हि काही लिहावं मनातलं..
अन ते मी ऐकावं हृदयातूनं..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
शब्दांचीच ह्या हाय वाटते 
नकळतच कधी घाव देतील.
तुझ्या हसऱ्या धुंद प्रतिभेला 
दुखीव अश्रुंची ते ओल देतील. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सूर्य नसता आभाळी रंग काजळीचा वाहे..
भाव मनातले माझ्या भवसागराशी पाहे..
एक एकांत...
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सूर्य झाकोळूनि जाये बघ क्षितिजा पल्याडं
मन माझे हे अल्लडं , तुझ्या परी..
एक एकांत एकटाचं ..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या जखमांची हि झाली आता सुमने साजणे ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती उमगलो तुला मी हा प्रश्न नाही
किती उरलो तुझ्यात मी ह्यास मोल आहे...
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती स्मरावे सांग तुज आता 
जगणे असेही तुजविण आहे..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती विस्मरावे भान नित्याचे
जगण्यात तुझेच प्रतिबिंब आहे... 
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कुणाला काय फरक पडतोय..
असं ती मला म्हणाली..
अन हृदयातील जुन्या व्रणाला 
पुन्हा जखम मिळाली.
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
विचारांत मी इतका वाहुनी गेलो 
माझाच ना मी कुठे राहुनी गेलो... !!! 

कळले मला ना भाव त्या क्षणांचे 
श्वासाशी घाव मी झेलत गेलो...!!!

होते उराशी भावगंध जपण्याचे 
तुटल्या मनास मी जोडत गेलो... !!!

हासलो जरी मी आज ऐसा कुठेहि 
साधना जगण्यातली शिकुनी मी गेलो... !!!
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमाचे अतूट नाते कधी तुटत नाही ...तुटते ते फक्त आपले ''मन'' बाकी काही नाही .
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भावनांचा अधीर खेळ हा 
शब्दात कैसे मांडणे 
तू अबोल राहता ऐसी 
सांग मी कैसे वागणे ?
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
माहीत नाही अस का होतयं
काळीज माझं कुणी ओढवून नेतयं...
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
वेदनांच्या गुंफूनी ज्वाळा..
त्याने साधिल्या वर्णमाला..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आयुष्यात काही गोष्टी अश्या ही असतात, 
जिथे अथक प्रयत्ना नंतरही , त्या जवळ करता येत नाही., साधता येत नाही आणि म्हणावं तर त्यापासून आपल्याला दूर ही नेता येत नाही. 
मनाची ती एक अवघड खेळी असते किंव्हा अवघड अवस्था...
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
किती वेडाळ हे मनं
काळजित वाहे तुझ्या...
तू नसता सामोरी
जीव होई वेडापिसा...
~ संकेत
********************************************************************
********************************************************************
जाणिवांच्या खुणा अजूनी जाग्या आहेत रे,
तुझ्या माझ्यातल्या,
फ़क्त प्रेमाचा उगळता दर्प, तोच कुठेसा हिरमुसला आहे बघ...
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
हृदयातुनि साद दे, नजरेतुनि धावुनि येईन..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कसं वाटलं भेटून तुला ? असं तू मला म्हटलं होतंस , 
आता , काय वाटतं माझ्याबद्दल तुला ?हे शब्दात मांड जरा..
********************************************************************
********************************************************************
शब्दातूनच हसवेन मी...
शब्दातूनीच मनं भिजवेन मी ....
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आठवणींच्या हिंदोळ्यावर
तुझचं नाव झुलतयं बघ...
हृदयातल्या स्पंदनांशी
स्वप्नं नव्याने जुळतयं बघ..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आभाळ दाटून यावं
तसं मन ही दाटून आलयं..
भावनांच्या ह्या हळवेपणाला
सखे, तुझचं कारण झालयं...
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
दुर्लक्षिले तरी लक्ष्य ठेवूनि आहे..
भाव अंतरितले मी अजूनी जोडुनि आहे
नको राहु सखे, तुटल्या भ्रमात तू ऐसी
गूंज प्रितिचे अजूनी गंधित आहे...
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नजरकाठिल्या निळाईतूनि,
हृदयातल्या धूंद पावेतुनि
तू ही स्वरावी सखे..प्रेम गीते
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
खूप पाहिली होती स्वप्न तिला नजरेशी ठेवूनि 
मोजकीच झाली खरी ह्या हृदयास तोडुनी... 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी ही दिली होती प्रेमाची आहुती..
पण ते यद्न्य सफल झाले नाही....
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या माझ्या प्रेमाची रितचं न्यारी होती..
मी व्यक्त होतं जायचो  अन् तू अबोल राहायची..
~संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नकार घेनं अन् नकार देण...ह्या खरच खूप अवघड गोष्टी आहेत. आयुष्याची प्रवाह वाट बहुतेकदा ह्या निर्णयावरच ठरली जाते. एका वयोपातळीवर आल्यावर..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेम एकदाच होतं अस मी काही म्हणत नाही 
आठवणीतला चेहरा तेवढा विसरता येत नाही. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या ओठावरले शब्द मी प्राशुनी घेतले. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सर्वांनाच ती पसंद होती , 
मुद्द्दा, फक्त तिच्या पसंतीचा होता...
प्रेम होतं ह्रदयातल्या गर्भातूनी वाहिलेलं , एकतर्फी ..
प्रश्न, फक्त तिला तो कळण्याच्या होता... 

असंच काहीतरी वेड वाकडं ... 
- संकेत - ९.०६.२०१६
********************************************************************
********************************************************************
का हे मन असं पुन्हा त्याच ठिकाणी धावतं... ? 
त्याच आठवणीच्या गर्दीत स्वतःला ते पाहतं ...
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्याचसाठी हसेन म्हणतो
ह्या दुःखालाही पचवेन म्हणतो..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्यातुनि वजा होउनि 
कितिसा उरलो रे मी..
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भाव मनातला सारा
सखे वेचुनि रे घे तू..
अन् नव्या आयुष्याची
पूर्व दिशा माझी हो तू
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
रात्रि दोनच्या ठोक्यास, एक सपांन पडलं..
माझ्या मनातलं चांदण हळूच नजरेशि भिडलं...
♥♥♥
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एखाद स्वप्नं तुटलं म्हणून.. हसण सोडायचं नसतं..
मनं खचलं तरी वेड्या जगण सोडायचं नसतं..
संकेत
********************************************************************
********************************************************************
पाहिले अनेकदा मी आरश्यात मजला..
ना दिसला कुठे 'भाव' स्वार्थाने लपेटला.. 
 - संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मला पहायचं होतं, तुझ्या मनातलं आभाळ..
कितीसं निरभ्र अन् किती घनगार..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अजुन किती रे देशील, हया जखमांचे घाव..
हया जखमांना ही कधी फुंकर द्यायला शिक..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमाची कावीळ (सैरभैर होणं) हि सहसा उतरत नाही. जोपर्यंत हवं त्या व्यक्तीकडून योग्य तो उपचार मिळत नाही . = - संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रत्येक शब्दात असतो 
गहिरा अर्थ लपलेला..
कुणी समजुनी घेतलेला 
कुणी उधळूनि लोटलेला... :) 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
लिखानावर प्रेम करणारे आहेत रे...
मनाशी प्रेम करणारं कुणी आपलं भेटत नाही...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझि आठवण सोबतच घेउन
चालतो मी...
तूझ्या आठवणीसोबतच संवाद
साधतो मी...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एखाद्या पासून जितकं दूर जावं म्हणावं ना 
तितकं अधिक ओढले जातो आपण ....
ह्या प्रेमात तन - मन ओढवून घेण्याची क्षमताच प्रचंड असते. जी स्वस्थ बसू देत नाही. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
शेवटी मनापासून म्हणावेस वाटतं , कि…
‘संवाद’ हरवलेलं नातं नको... ‘संवादा’त हरवलेलं नातं हवं.
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अजूनही सावरतोय मी स्व:ताहाला
तुझ्यापासून दूर दूर असं जाताना... 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सगळचं संपलंय आता असं मी म्हणून जातो. 
 अन 'प्रेमाचे' बंद दार पुन्हा ठोठावत राहतो . 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कसं जमतं रे तुला हे सगळं ....
हृदयात असूनही तुझं हे अनोळखी वागणं ..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एक निमित्त हि पुरे असायचं ..तेंव्हा एकमेकांशी बोलायला...
आता निमित्त असूनही नसूनही ह्या शब्दांना धीर होत नाही....
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सांजवेळ सरूनही तुझी आठवण काही सरत नाही.
सखे, अगं ! माझ्या मनाला तुझ्याशिवाय कुणी नाही . ;)
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
योगा योगानेच तर जुळली होती ना ..
आपली ती भेट 
अन त्याच भेटीनंतर तुटली होती ना..
आपल्या मनाची ती रेघ ....
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
सुरवात कशी गोड होती
शेवट माञ कडवट असं
सखे आपुल्या ह्या प्रेमाला
अगं दुरत्वाचं शाप कसं ?
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ऐक सखे बघ ईकडे
माझ्याकडे
एकदा एकदा तरी

बघ , बघ जरा  हसतोय मी 
आता क्षणो क्षणी...
-तुझाच
********************************************************************
********************************************************************
शब्दातूनी संवाद साधितो मी
शब्दातूनीच प्रेमगंध उगाळितो मी 
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या भावनांचे उधळूनिया रंग 
तुझ्या आठवांत सरली हि होळी ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कस सांगू ह्या मनाला 
थोडं सांभाळुनी घे रे..
भार अपेक्षांचा हा फार 
जरा वाहून तू घे रे 

थोडी होईल वेदना 
थोडी अन चीड चीड 
जरी जाहले इतुके 
नको ढळू देऊ तोल 

सारी आपली माणसं
अन हि नाती जीवापाड 
 थोडं सांभाळूनी घे तू 
मनं तुझ्यासव सारं 
- संकेत   
********************************************************************
********************************************************************
थे क्षण क्षण जगण्याला अन ह्या जीवनाला 'किंमत' आहे रे ...
अन आपण व्यक्ती व्यक्तीला , आपल्या गरजेनुसार 'किमतीचे' लेबल लावून मोकळे होतो. 
मला हेच तर पटत नाही. 
''त्याला माझी काहीच किंमत नाही . तिला किंमत असती तर .............''
हे असे वाक्य बोलणं म्हणजे नात्याला व्यवहारात गुंडाळणे असे होय . म्हणजे काहीतरी द्यावं अन त्या मोबदल्यात काहीतरी घ्यावं असंच जणू .....
मला नात्यात व्यवहार नकोयं ...आपलेपणाने उमटलेली मनाच्या सुंदरतेची निर्मळ अशी छाप हवीय ...
 कळतंय ना ....
- संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
कितीदा करावी ह्या आठवांची तारीफं 
आसवांना हि कधी मोकळीक द्यावी.......... 
 - संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला मनातून पुसणं सहज सोपं नाही 
तुझ्याशिवाय मनाला अस्तित्वच नाही . 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
काही माणसं एकदाच भेटतात
अन् तरीही स्मरणात उरतात
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
कसं समजावू ह्या मनाला ...
ते माझं मुळीच ऐकत नाही .....
तुझ्यावाचून दूर जाणे
त्यास सहनच होत नाही .
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी गुणगुणतो , मी गुरगुरतो 
मी धडपडतो , मी गडबडतो 
मी ढासळतो , मी ठेचालतो
मी सावरतो , मीच आवरतो 

मी रंग सुखाचे उधळवितो 
 मी दु:ख मनाचे बडबडतो 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्यावर काही लिहायचं नाही
असं मी मलाच बजावितो. 
अन आठ्वणींच दौत् ओलावून 
नवं ओळी पुन्हा मिरवितो . 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी हि कधी कुणावर, प्रेम केलं होतं.
मी हि मनाशी एक स्वप्न जुळवलं होतं. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
माणसं ही मूडी असतात. 
त्यांच्या त्यांंच्या त्या त्या मूड्स नुसार ते बोलतात, ऐकतात ,हसतात ,रागवतात रुसतात ,लपतात ,
भेटतात आणि वैतागतात ही..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या सारखी तूच सखे 
तुझ्यविना ना कुणी दिसे 
ना तुझ्यावाचून काही सुचे  
तूच असे रे ध्यानी - मनी 
तूच रे सखी साजनी... 
- तुझाच
********************************************************************
********************************************************************
एक सेकंद हि पुरेसा असतो. कुणाचं मन मोडायचं झाल्यास ....पण तेच तुटलं मोडकं मन पुन्हा जिंकायचं म्हटलं तर खूप मोठा संघर्ष करावा लागतो. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आठवतयं का सखे...
ह्या इथेच आपण बसलो होतो 
नजरेनेच नजरेतूनि स्वप्नांशी 
बिलगलो होतो...

आठवतयं का ?  
- संकेत 
सांजवेळ _आठवणी
********************************************************************
********************************************************************
जन्मात कधी लिहिलं नाही 
असं एक प्रेम-पत्र लिहावं म्हणतोय...
भावनांच्या मांडुनी व्यथा .
तुला ते धाडावं म्हणतोय... 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अश्रू आनंदाचे ,
अश्रू वेदनांचे,
अश्रू धडधडनाऱ्या,
हृदयी स्पंदनांचे..

आयुष्यात खरचं सर्वात अधिक जर वेदना होत असतील तर त्या आपण, आपलं म्हणून 
घेणाऱ्या, अन आपल्या असलेल्या, त्या जीवापाड व्यक्तीन मुळेच.
जिथे प्रेम तिथे वेदना ह्या आल्याच . 
जसं प्रेम निखळ आनंद देत तसं ते कळवळनारया न शमनारया वेदना हि देत. 
नात्यांची हि मोतीमाळ, कधी कधी अश्रूंच्या ह्या भावगंध दवबिंदू 
नि न्हाऊन निघते. 
प्रेमाचा ओघळता वर्षाव जणू....
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या दुखाला कवटाळून
सांग किती बरं जगायचं 
दु:ख सदैव पाठीशी रे
म्हणून आपलं हसायचं
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
काय बोलू कसं बोलू 
सखे अगं सांग मला 
तुझ रूसनं पुन्हा हसनं 
वेड लावी रे ह्या मना .. ;)
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
भिरभिरती नजर 
अन मनाचे हे ठोके 
शोध घेत आहेत रे 
तू आहेस कोठे ?

नको अशी अबोल 
अन दूर अशी एकटी 
व्याकुळते मन वेडे 
अग तुझ्यास साठी 

ये ना जरा अशी 
सामोरी ये जरा 
देऊनी दिलासा 
मन हे उजळ जरा ..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तू दिलेलं कारण मला अजूनही पटत नाही ..
प्रेमात सगळच क्षेम असतं रे.. हेच कसं तुला कळत नाही .
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
 नको अशी लपून छपून ,रुसून फुगून राहू 
मंद हास्य , कंठ झरा पुन्हा उजळ पाहू ...
ठेच हि काळजाच पहा किती सलते आहे 
तू अशी रूठून राहता मन काळजी वाहे...  
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
माझ्या मोबाईलवरला तुझा 'डीपी' 
हळूच 'हसतोय' बघ...
'वेड्या खुळा आहेस रे' म्हणून 
उगाच 'डिवचतोय' बघ ..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या वेदनेला हि त्याने ठणकावून सांगितले 
नाही पर्वा मला तुझ्या ह्या गहिऱ्या जखमांची 
ह्या जखमांतूनही मी हास्य गंध उमळविन 
तेवढी धमक रे माझ्यात नक्कीच आहे.
असंच काहीसं ..उमटलेलं.
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुझाच चेहरा 
तुझाच भास 
का रे हि सारखी आस ?

तुझेच शब्द 
तुझाच आवाज 
का रे सारखी तुझी ही साद ?

तुझेच प्रश्न 
तुझेच उत्तर 
का रे प्रश्नौत्तराचा हा तास ?
सांग.... 
- संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
नको अशी अबोल अन आड लपून राहू..
नको ह्या जीवाला,असह्य वेदना देऊ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
क्षणाची हि असते किंमत 
कुणा ते कळते कुणास नाही...
मी आपुला हा थोर नशिबी 
मला हे कळले तुला ते नाही...
-संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तुला म्हणूनी मी भेटाया आलो
अन् बघ मी इथलाच झालो...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
एकटक तुझ्या नजरेशी , छेडत असतो वारंवार 
अन त्या नजरेतुनीच मिळवत जातो , प्रेमाचे हे शब्दसार ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आता तुझी वेळ आहे, सखे 
माझे प्रयत्न हरले रे ..
तुझ्या हिरमुसल्या ह्या रागापुढे 
मी हात टेकले रे ..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ह्या विरहात देखील किती सौख्य आहे सखे......
बघ , हसतोय मी वेड्यासारखा , एकटाच इथे ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
आपण कुणाला बंधनात ठेवू शकत नाही . प्रयत्नाचा आग्रह मात्र धरू शकतो. पण जाणारे जातातच ..शेवटी , आपल्याला नको असता .हि.त्यांच्या वाटेने ...आठवणीचा पुष्पगुच्छ हाती ठेवत. – संकेत
********************************************************************
********************************************************************
अशी दूर नको जावूस वेडे , 
माझ्या मनाचा हि विचार कर ..
प्रेम केलंय मोकळेपणानं , 
त्या प्रेमाचा हि विचार धर ...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मी ठरवलंय आता 
आपणही मौन बाळगायचं..
योग्य त्या समयी पुन्हा 
आपणहून ते सोडायचं...
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नको ते घाव आता 
जुनेच पुन्हा नव्याने
थोडं कुठे सावरलोय 
थोडं तू हि घे ना सावरुनी ... :) 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मनाशी एकवटून ठेवलेल्या भावनांना समजून घेणारं जेंव्हा आपलं अस कुणी पुढे येतं, मायेचा स्पर्श करत जवळ घेतं अन प्रेमाचे दोन एक शब्द तितक्याच अदबीने बोलतं तेंव्हा कुठे मनातला दाह काहीसा कमी होतो.
संकेत -
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्यावर काही लिहावं 
तर शब्द हि अडून राहतात
तुझ्याच सारखे तेही बघ 
आता लाजून रुसून बसतात ... 
- संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
तुझ्या आठवणीतच सखे 
दिवस हा सरून जातो 
अन हा हा म्हणता म्हणता 
माझा मीच विरून जातो. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
तिने अबोल्यातुनी शब्द साधिले 
मी समजायचे ते समजुनी गेलो. 
-संकेत
********************************************************************
******************************************************************** 
क्षणाचेच असावे राग रुसवे..
नसावे निशब्दाचे दु:ख टोचरे.. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नजरेतुनीच बोलतो आम्ही 
शब्दाशिवाय 'पत्र' धाडतो आम्ही... 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मनातले भावबिंदू 
आज पुन्हा ओघाळणार
गहिवरले शब्द 
पुन्हा नव्याने आज जुळणार ..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ती असता तिथे उदासी
मी का बरे असे हसावे 
ती रुसता अशी माझ्याशी 
मी का अजुनी तिला छळावे !  
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
नको शब्दांचीच मिरास आता, शब्दांना थोडी सूट दे ,
मूक भावनांना ह्या माझ्या , सखे ..अगं समजुनी घे ! :) 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
प्रेमात माझ्या, हृदयी स्नेह बंध
डोळ्यात तरळते, तुझेच प्रतिबिंब
- संकेत 
********************************************************************
********************************************************************
तुझं माझ्यावर प्रेम किती ?
हे शब्दात कसे मांडावे...
 अमर्याद ह्या शब्दाला , सांग
 प्रेमाने कसे भागावे ?
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
ये सामने, अशी सामोरी 
नको अशी नजरेआड होऊ 
नको ह्या अतृप्त जीवाला 
क्षणा क्षणाची आस लावू ..
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
शब्दांचीच ह्या हाय वाटते 
नकळतच कधी घाव देतील.
तुझ्या हसऱ्या धुंद प्रतिभेला 
दुखीव अश्रुंची ते ओल देतील. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
दिरंगाई नको आता , 
हो कि नाही सांगून टाक 
मनी दडल्या स्वप्नांना 
बेधुंद होवून रंगवून टाक . 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
मला अजूनही प्रश्न पडलाय 
तिच्या होकार नकाराचा , 
त्यानेच उठलाय वादळ
ह्या हृदयी स्पंदनांचा 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************
क्षणो क्षणी 'त्या भेटीचे' 
नवे गंध उगळत राहतो 
ऐक ! सखे, सजणे अगं
मी असाच वेडावून जातो. 
- संकेत
********************************************************************
********************************************************************

प्रेम हि एक सुंदर भावना आहे. ती आपलेपणाने जगावी....